"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอชิระ นิยมญาติ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายอชิระ  นิยมญาติ อนุบาล 3/9 ที่ได้รับ รางวัล Silver Medal รุ่น เดี่ยวรูกิ School 5 – 6 ชาย น้ำหนักไม่เกิน 18 กก. จากการแข่งขัน “JAMPHA Taekwondo Championship 2023” ระดับจังหวัด จัดโดย แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนเทควันโดไบเล่ ลำพูน การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน