"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 12 ปี PRE PRIMINISTER CUP

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐิตธรรม งามเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2

จากการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 12 ปี PRE PRIMINISTER CUP จัดโดย ป.พัน 7 อะคาเดมี่

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566