"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนากร สุริเย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ระดับอายุ 9 – 10 ปี จาก การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

จัดโดยมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (มูลนิธิ สวช.และโอลิมปิกนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่