"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดโครงงานและการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ( PIM Robotics Playground 2023)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ Microcontroller ในการควบคุม ในรายการการประกวดโครงงานและการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ PIM Robotics Playground 2023จัดโดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทยร่วมกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายทางการศึกษา ในช่วงวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
1.เด็กชายภูดิส วังธิยอง ม.3/4
2.เด็กชายชวภณ เนติสิงหะ ม.3/2
3.นายศิวกร สุวรรณหงษ์ ม.4/7
อ.ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ (ครูผู้ควบคุมทีม)