"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HAET ROUND 2023 รอบคัดเลือก

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐณกรณ์ สุดแดน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันรายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HAET ROUND 2023 รอบคัดเลือก สอบเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566