"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รายการ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO) 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายบุรินทร์ คำขัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง ในระดับภูมิภาค และ ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับประเทศ ในรอบถัดไป จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รายการ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)