"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการระดับประเทศ คณิตศาสตร์ TMC Talent Mathematics Contest

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน Silver Award จากการแข่งขันรายการระดับประเทศ คณิตศาสตร์ TMC Talent Mathematics Contest   จัดโดย Thai Talent Mathematics Contest TMAC ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566