"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวนันณัศพร ชัยสุรินทร์  รางวัลชนะเลิศ  การออกแบบหมวกกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2566 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวนันณัศพร ชัยสุรินทร์  นักเรียนชั้น ม.5/7  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการออกแบบหมวกกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2566  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    ประกาศผลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2566