"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

เด็กชายวุธิภัทร  ตันติโชติวัฒน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ได้รับรางวัล  1 เหรียญทอง จาก ท่ากบ 25 เมตร  6  เหรียญเงิน  จาก ท่ากรรเชียง 25 เมตร, ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ,  ท่าผีเสื้อ 50 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร , ท่ากบ 50 เมตร จากรายการ  อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566   ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง  จัดโดย โรงเรียนอนุบาลลำปาง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่   10-11  มิถุนายน  2566 (ระดับจังหวัด )