"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวอรวรา  พนาสัณฑ์ และ นางสาวดีรชา  ตุ้นคำ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  การแข่งขัน Beam Thailand Open  รายการบีมทางเรียบ – ไม่จำกัดวงจร

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรา  พนาสัณฑ์  และ นางสาวดีรชา  ตุ้นคำ  นักเรียนชั้น ม.5/4  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับประเทศ   การแข่งขัน Beam Thailand Open  รายการบีมทางเรียบ – ไม่จำกัดวงจร   ในงานมหกรรมเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจำปี 2566  PIM Robotics playground 2023   ระหว่างวันที่ 17 – 18  มิถุนายน  2566  ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์   จัดการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์