"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญ์ธิดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญาจำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566