"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพชรกร กาเผือก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันรายการ การแข่งขันว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพชรกร กาเผือก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ การแข่งขันว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ณ The Pool Terrace เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566