"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลจากการแข่งขันการสอบวิชาการ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐปคัลภ์ เชียงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ

  1. รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ. 2566 (รอบสองระดับประเทศ ) วิชาวิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566
  2. รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ระดับอายุ 11 – 12 ปีการแข่งขันอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)  (ผ่านการเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย) สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ สวช เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566