"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ รร.อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรินท์รสา ผลงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้

  • 1.เหรียญทอง กรรเชียง 25 ม.
  • 2.เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 ม.
  • 3.เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 ม.
  • 4.เหรียญทองแดง กบ 50 ม.
  • 5.เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 ม.
  • 6.เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 ม.
  • 7.เหรียญเงิน กบ 25 ม. 8.เหรียญทอง กรรเชียง 50 ม.

จากการแข่งขันว่ายน้ำ รร.อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2556