"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชโนทัย   ซายพวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
4 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่ากบ 25 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
2 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร ท่ากรรเชียง 50 เมตร
จากการแข่งขันรายการแข่งขันว่ายน้ำ อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566