"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหวันยิหวา   สาวงศ์ตุ้ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง 50 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
2 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
3 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ท่ากบ 25 เมตร
จากการแข่งขันรายการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566