"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการแข่งขัน “SKP Junior Cup ครั้งที่ 2”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวิศ วงค์แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอล7คน รายการแข่งขัน “SKP Junior Cup ครั้งที่ 2” รุ่นอายุ 11 ปี ทีม Nakorn Chiang Mai Academy

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามฟุตบอล Sankamphaeng Stadium จังหวัดเชียงใหม่