"The ultimate aim of education is the development of character"

“แสงตะวัน คัพ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “แสงตะวัน คัพ” การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ทีม Coach No Name

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม JPT ARENA จังหวัดเชียงใหม่