"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HAET ROUND 2023 รอบคัดเลือก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล Merrit Award ระดับ Primary 5

จากการแข่งขันรายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HAET ROUND 2023 รอบคัดเลือก จัดโดย olympiad champion education center (OCEC) เมืองฮ่องกง ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566