"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งแข่งฟุตบอล 7 คน หนองป่าครั่งคัพ U-12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาโลม สุขเกษมสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2

จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หนองป่าครั่งคัพ U-12 จัดโดย หนองป่าครั่ง FC เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566