"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรัชพล ดาราพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 12 ในรุ่น 8 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชาย รัชพล ดาราพงษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 12 ในรุ่น 8 ปีชาย จากรายการแข่งขันดังนี้ 3 เหรียญทอง(กบ 25 เมตร,กรรเชียง 50 เมตร และเตะขาฟรี 25 เมตร ในรุ่น 8 ปีชาย) 2เหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 25 เมตร และฟรีสไตล์25 เมตรในรุ่น 8 ปีชาย) และ3 เหรียญทองแดง (ในท่า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ,กบ 50 เมตรและผีเสื้อ 50 เมตรในรุ่น 8 ปีชาย) จากการแข่งขันว่ายน้ำอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 จัดโดยโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ณ สระว่ายน้ำเขลางรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง เมื่อวันที่ : 10-11 มิถุนายน 2566