"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชาณัฎฐ์   สมบัติโพธิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 9 ปี จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566