"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงไข่มุก นาควิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา จากการประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK หัวข้อ “ละอ่อนเจียงใหม่ รณรงค์ประชาธิปไตย เข้าใจการเลือกตั้ง”

เด็กหญิงไข่มุก นาควิโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา จากการประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK หัวข้อ “ละอ่อนเจียงใหม่ รณรงค์ประชาธิปไตย เข้าใจการเลือกตั้ง” ภายใต้โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566