"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัทธมน ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ระดับอายุ 9-10 ปี (ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย)

ในการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ จัดโดย มูลนิธิโครงการวัดทักษะวิชาการ (สวช.) และโอลิมปิกนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566