"The ultimate aim of education is the development of character"

การสะสมคะแนน SINGHA Junior Northern Golf Open สนามที่ 2

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส C-BOY

จากการสะสมคะแนน SINGHA Junior Northern Golf Open สนามที่ 2 จัดโดย ชมรมกอล์ฟ เยาวชนสิงห์ภาคเหนือบน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566