"The ultimate aim of education is the development of character"

Alpine Chiangmai Junior Open

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส BOY – C

จากการแข่งขัน Alpine Chiangmai Junior Open จัดโดย สนามกอล์ฟ Alpine ร่วมกับ CGA
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566