"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์ ITMC International Talent Mathematics Contest

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award จากการแข่งขันรายการคณิตศาสตร์ ITMC International Talent Mathematics Contest  จัดโดย Thai Talent Mathematics Contest TMAC  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566