"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ HKIMO Heat Round 2023 คณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HONG KONG International Mathematical Olympiad 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ HKIMO Heat Round 2023 คณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HONG KONG International Mathematical Olympiad 2023  ณ อาคารศิริพานิช จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566