"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน SOMJEED PAINTING CONTEST

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิรินฤทัย จิรสินทรัพย์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน SOMJEED PAINTING CONTEST จัดขึ้นโดย 3BB เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566