"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอายุ 7-8 ปี จากรายการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

เด็กชายธนกร  เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับอายุ 7-8 ปี จากรายการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่