"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพชร สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการ ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี “แสงตะวัน คัพ”

เด็กชายพชร สุวรรณ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการ ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี “แสงตะวัน คัพ”  จัดโดย สนามฟุตบอลหญ้าเทียม JPT ARENA  ณ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่  04 มิถุนายน 2566