"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

เด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) International Mathematic Genius Olympiad (IMGO)-Thailand Regional Qualification 2023  จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ-สวช  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566