"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่3/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี ชายเดี่ยว จากการแข่งขันแบดมินตั้นรายการ สนาม Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 1

เด็กชายภูมิพิพัชญ์   พึ่งโพธิ์สภ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี ชายเดี่ยว จากการแข่งขันแบดมินตั้นรายการ สนาม Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 1  จัดโดย cmi แบดมินตั้น(ภาคเหนือ)  ณ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566