"The ultimate aim of education is the development of character"

LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์ ไชยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล

รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ รุ่น อายุ 9-10 ปี ชาย

1 เหรียญทอง ประเภทเตะเร็ว รุ่น อายุ 9-10 ปี ชาย

1 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ รุ่น อายุ 11-12 ปี ชาย

จากการแข่นขันในรายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023
จัดโดย H.M.A. TAEKWONDO ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566