"The ultimate aim of education is the development of character"

HKIMO HEAT ROUND 2023: สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HEAT ROUND 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณท์ณภัทร    สูงขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันรายการHKIMO HEAT ROUND 2023: สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
HKIMO HEAT ROUND 2023 รอบคัดเลือก
ดำเนินการโดย
Olympiad Champion Education Center (OCEC) เมืองฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง 
ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่ ณ อาคารศิริพาณิช  ถ.ห้วยแก้ว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566