"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินส์เตอร์ 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ มิ่งขวัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
4 เหรียญทอง รายการ ผีเสื้อ 25 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร ฟรีสไตส์ 50 เมตร กรรเชียง 50 เมตร
และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 12 รุ่นอายุ 9 ปีชาย
จากการแข่งขันรายการการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินส์เตอร์ 2566
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566