"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่1 (KWC Swimming Open)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ มิ่งขวัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล
2 เหรียญทอง รายการ เดี่ยวผสม 200 เมตร กรรเชียง 50 เมตร
1 เหรียญเงิน รายการ ฟรีสไตส์ 50 เมตร
1 เหรียญทองแดง รายการ กบ 100 เมตร และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รุ่นอายุ 9 ปีชาย
จากการแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่1 (KWC Swimming Open)
จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566