"The ultimate aim of education is the development of character"

นายนภนต์  โตสำลี  รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายนภนต์  โตสำลี   ม.4/1   นักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 (เหรียญทองแดง) รายการผลัดผสม 4 x 100 เมตร  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”   ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566  ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์    จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  (ระดับประเทศ)  ขอพระเจ้าอวยพระพร