"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชา คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Mathematics-English

ขอชืนชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชา คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Mathematics-English จากโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยจัดให้มีการสอบแข่งขันชิงแชมป์เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ฝึกนักคิด นักแก้ปัญหา จัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ สนามสอบกลาง โรงเรียนสารสาสน์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566