"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาค

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเตชิต แก้วจิรชยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบคัดเลือกภูมิภาค จัดโดย มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ (สวช.)และโอลิมปิกนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566