"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ KWC swimming Open รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกษาปณวิศว์ ปาลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่

1. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 100 เมตรและ กบ 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ KWC swimming Open รุ่นอายุ 12 ปี ชาย จัดโดย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566