"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HEAT ROUND 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายฐปนพัฒน์ เจียสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HEAT ROUND 2023 รอบคัดเลือกซึ่งมีสิทธิ์ไปสอบต่อรอบ Final Round จัดโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง (สอบออนไลน์) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566