"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายนาธัน มณีวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจากการแข่งขันรายการทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน