"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายชยภัทร์ คำภิระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก  และได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่สอง ระดับประเทศ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566