"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  “กำแพงเพชรเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ   ม.5/9  นักกีฬาว่ายน้ำ  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  “กำแพงเพชรเกมส์”  ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566   ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย  (ระดับภาค)

รางวัลที่ได้   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รายการ กบ 200 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ เดี่ยวผสม 200 เมตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ กบ 100 เมตร และ กบ 50 เมตร