"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์ สมบัตโพธิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 12 ปี และ เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 12 ปี จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566  จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566