"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาการ (สพฐ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการแข่งขันวิชาการ (สพฐ) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566