"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง 9 – 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง 9 – 10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Taekwondo
รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023
จัดโดย ชมรมเทควันโดลำพูน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566