"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลคะแนนสอบยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ จากรายการ Advance English

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชมจันทร์ ยิ่งสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลคะแนนสอบยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ จากการแข่งขันรายการ Advance English จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566