"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566